Қалай өтеуге

Жеке кабинетте банк картасының көмегімен

Электрондық әмиян арқылы

Терминалдар арқылы

Банктік аударым арқылы

ТОО «МФО «Express Аванс» БИН 180140012253 ИИК KZ80551A125100123KZT АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" БИК KSNVKZKA КБе 17