Қалай өтеуге

Жеке кабинетте банк картасының көмегімен

Электрондық әмиян арқылы

Терминалдар арқылы

Банктік аударым арқылы

ТОО «МФО «Express Аванс» БИН 180140012253 ИИК KZ028562203137225645 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX КБе 17